el Dit

El dit és un conte pensat perquè els infants en puguin gaudir de manera autònoma, experimentant amb conceptes com el ritme, la melodia, la repetició, el silenci… No obstant això,
el conte també ofereix la possibilitat d’anar una mica més enllà i aprofundir-hi amb l’acompanyament
de l’adult. A continuació trobareu uns petits consells perquè pugueu treure’n tot el suc!
El conte s’estructura en
6 blocs, cadascun dels quals treballa un concepte diferent.

portada

Autors: Naüm Monterde Segura i Oriol Garcia Molsosa.

Disseny gràfic: Digital Screen, S.L.

Il·lustracions: Robert Garcia Barragan

Impressió: Digital Screen, S.L.

Correcció i traducció: Manners Traduccions, SL
© dels textos, els autors
© de l’edició, Fundació Bancària “la Caixa”
Dipòsit legal: B 21678-2018